top of page

Mori film is a dynamic body which produces documentary films focusing on lives of people, who get affected by political and socioeconomic problems in multicultural Mesopotamia region, to raise consciousness in society. Peoples of different nations and religions live in Mesopotamia, and in order to live together in peace and harmony, we believe that two notions are very important: “To meet” and “to get to know each other”. Mori film, in this regard, endeavours to focus on diversities, stories of resistance, hope and searching. Mori film regards itself as a legacy of old storytellers that have been narrating the stories of hundreds of years through generations in this region.​ 

Morî Film çok kültürlü Mezopotamya coğrafyasında politik ve sosyo ekonomik sorunların etkildeği yaşamlara odaklanıp toplumsal bir farkındalık oluşturabilme kaygısı ile belgesel film üreten dinamik bir yapıdır. Kendi alanında başarılı üretimler yapan kişilerle Mori Film çatısı altında üretime devam etmektedir.Mezopotamya coğrafyası gibi farklı halkların, inançların yaşadığı topraklarda insanların birlikte yaşayabilmesi için iki kavramın oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. "Tanıma" ve "Tanışma". Mori Film bu anlamda farklılıklara, direniş hikayelerine, umut ve arayış hikayelerine odaklanmaya çabasındadır. Yüzlerce yıldır hikaye anlatma geleneği ile pek çok yaşanmışlığın nesilden-nesile aktarıldığı bu topraklarda Mori Film kendisini kadim hikaye anlatıcılarının mirasçı olarak görmektedir.

WhatsApp:0090 533 610 37 96

rodidisa@gmail.com

Morî Fîlm Social Media Accounts

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page